Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Josefin Nordenström

Läkare

Josefin Nordenström
Läkare
josefin.nordenstrom@vgregion.se


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg
Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Josefin Nordenström

AVHANDLING: The Swedish Infant High-grade Reflux Trial - and a Focus group study of parents' experiences

Disputation:
Tid: 2019-12-12 kl 13:00,
Plats: Tallen, Rondvägen 10, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra sjukhuset, Göteborg
Huvudhandledare: Sofia Sjöström
Bihandledare: Ulla Sillén, Michaela Dellenmark Blom
Betygsnämnd: Stefan Nilsson, Anna Bjerre och Lars Hagander
Opponent: Serdar Tekgul, Professor of Pediatric Urology, Hacettepe University, Faculty of Medicine, Ankara, Turkey

Länk till avhandlingen, kort sammanfattning finns här på profilsidan

Urinvägsreflux hos spädbarn och föräldrars upplevelser kring barnens sjuklighet och behandling
Vesicoureteral reflux (VUR) är en av de vanligast förekommande urinvägsmissbildningarna hos barn och innebär att urinen backar från urinblåsan via urinledarna upp tillbaka till njurarna. VUR graderas i svårighetsgrad 1 till 5. Barn med VUR har en större risk att få upprepade urinvägsinfektioner (UVI) och skador på njurarna. Bland spädbarn med medfödd höggradig reflux (hVUR) har majoriteten även en generell medfödd njurskada. Spädbarn med hVUR har dessutom ofta en blåsdysfunktion som hos många innebär en onormalt stor blåsa med påverkad tömningsfunktion.

VUR kan försvinna spontant med stigande ålder, men vid höggradig reflux är denna chans relativt låg. Målet för all behandling av vesicoureteral reflux är att förebygga nya infektioner och samtidigt minimera den sjuklighet som är kopplad till utredning och behandling. Hos spädbarn med hVUR är antibiotikaprofylax förstahands behandling, men vid genombrottsinfektioner eller försämrad njurfunktion kan kirurgisk intervention (endoskopisk injektionsbehandling eller öppen operation) bli aktuell.

- Vi ville undersöka hur spädbarn med den högsta refluxgraden (VUR grad 4–5), som redan vid diagnos ofta har en påverkad blås- och njurfunktion, bäst ska behandlas. Då dessa barn är de svårast sjuka i refluxgruppen har de ofta exkluderats i tidigare studier. Därför har riktlinjer avseende deras handläggning tidigare utformats utifrån beprövad erfarenhet och studier på äldre barn med lägre refluxgrad, snarare än utifrån evidensbaserad vetenskap, säger Josefin Nordenström, läkare och specialist i barnkirurgi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Hon ville också avgöra om utvecklingen av blåsdysfunktion hos dessa barn kan förhindras genom tidig refluxbehandling och om tidig endoskopisk injektion minskar risken för urinvägsinfektion och ärrbildning i njurarna. Hon ville även beskriva föräldrarnas upplevelser av kontinuerlig antibiotikaprofylax, kirurgisk intervention, urinvägsinfektioner och njurskador.

Det lönar sig att riskgradera barnen med höggradig reflux
Resultaten i delarbete I-III kommer från den Svenska Spädbarnsrefluxstudien, en prospektiv, randomiserad multicenterstudie, där man fann att endoskopisk behandling gav en signifikant lägre refluxgrad vid uppföljningen jämfört med enbart antibiotikaprofylax. Man såg också att framgångsrik injektionsbehandling var relaterad till VUR-grad, med 100 procent nedgradering för ensidig VUR grad 4, successivt sjunkande till 31 procent för tvåsidig grad 5.

- Att vi inte fann någon skillnad i blåsfunktion, förekomst av urinvägsinfektion eller njurskada mellan de två behandlingsgrupperna var kanske inte helt oväntat med tanke på den relativt korta uppföljningstiden. Blåsdysfunktion kunde inte förebyggas med tidig refluxfrihet, men kan ändå ses som en viktig prognostisk faktor avseende refluxutfall.

- Våra resultat har bidragit till att utforma tydligare riktlinjer för behandling av spädbarn med VUR grad 4–5. Vi har visat att det lönar sig att riskgradera barnen även inom denna specifika högriskgrupp för att kunna optimera behandlingen och ge föräldrar saklig och realistisk information avseende prognos och förväntat behandlingsresultat.

Stöd och information till föräldrarna är viktigt
- Fokusgruppstudien med föräldrar, visade att antibiotikaprofylax och risken för urinvägsinfektion verkar innebära en dagligt återkommande, icke-försumbar påverkan av familjelivet, medan njurskada verkar ha mindre betydelse ur föräldrars perspektiv. Erfarenheterna av kirurgi/endoskopi är relaterade till ett enstaka vårdtillfälle som kan optimeras med små medel och adekvata förberedelser. Resultaten kan hjälpa oss att bättre utforma den information och det stöd som familjerna ges, samt att optimera omhändertagandet och vården utifrån föräldrarnas behov.

Förklaring - endoskopisk behandling
Vid endoskopisk behandling av VUR används ett cystoskop, för att se inuti urinblåsan, under narkos. Cystoskopet förs in genom urinröret och vid undersökningen/behandlingen injiceras en liten mängd injektionsvätska i urinblåsans vägg nära öppningen av urinledaren. Detta skapar en kvaddel/utbuktning i vävnaden, vilket gör det svårare för urinen att rinna tillbaka via urinledaren till njurarna.

 

Senaste publikationer

The Swedish Infant High-grade Reflux Trial - Bladder function.
Josefin Nordenström, Ulla Sillén, Gundela Holmdahl, Tina Linnér, Eira Stokland et al.
Journal of pediatric urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Swedish infant high-grade reflux trial: UTI and renal damage.
Josefin Nordenström, Sofia Sjöström, Ulla Sillén, Rune Sixt, Per Brandström
Journal of pediatric urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Response to commentary on Swedish infant high-grade reflux trial.
Josefin Nordenström, Ulla Sillén, Gundela Holmdahl, Per Brandström, Rune Sixt et al.
Journal of pediatric urology, Inledande text i tidskrift 2017
Inledande text i tidskrift

Visar 1 - 5 av 5

2019

2017

The Swedish Infant High-grade Reflux Trial - Bladder function.
Josefin Nordenström, Ulla Sillén, Gundela Holmdahl, Tina Linnér, Eira Stokland et al.
Journal of pediatric urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

The Swedish infant high-grade reflux trial: UTI and renal damage.
Josefin Nordenström, Sofia Sjöström, Ulla Sillén, Rune Sixt, Per Brandström
Journal of pediatric urology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Response to commentary on Swedish infant high-grade reflux trial.
Josefin Nordenström, Ulla Sillén, Gundela Holmdahl, Per Brandström, Rune Sixt et al.
Journal of pediatric urology, Inledande text i tidskrift 2017
Inledande text i tidskrift

Visar 1 - 5 av 5

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?