Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Emma Kjellberg

Forskare

Emma Kjellberg
Forskare
emma.kjellberg@gu.se


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg
Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Emma Kjellberg

AVHANDLING - Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv

Disputerade: 2019-03-08 länk till avhandlingen och kort summering finnas nedan

Redan vid 6-års ålder visar överviktiga barn tecken på metabola syndromet
Övervikt och fetma ökar över hela världen och påverkar barn i allt yngre åldrar. Fetma påverkar metabola riskfaktorer så som nedsatt insulinkänslighet, högt blodtryck och rubbningar av blodfetter. Detta kallas samlat för metabola syndromet och medför en ökad risk att utveckla typ 2 diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar. Följdsjukdomar till metabola syndromet kan förebyggas om symptomen påvisas och behandlas tidigt. Det är därför viktigt att kunna identifiera barnen med en ökad risk att utveckla fetma och metabola rubbningar i en tidig ålder för att kunna förebygga sjuklighet och tidig död.

- Syftet med den aktuella avhandlingen var att studera metabol hälsa hos barn i förskoleåldern och markörer som tidigt i livet kan identifiera dessa barn med ökad metabol risk, säger Emma Kjellberg, läkare och blivande specialist inom pediatrik.

Avhandling baserar sig på 480 barn, i projektet – Tillväxt Projektet, födda i Halmstad 2008–2011. Barnen följdes regelbundet från födelsen upp till 7 års ålder med bland annat tillväxt inkluderat midjemått, blodprover med biomarkörer för nutrition samt matdagböcker.

- Vi har kunnat visa att redan vid 6-årsåldern fanns det tecken på metabola syndromet, främst med nedsatt insulinkänslighet. Även innan puberteten var flickors fettvävnad starkare kopplad till nedsatt insulinkänslighet än pojkars. Avhandlingen har också visat på att amning vid 4 månaders ålder påverkade barnens fettsyreprofil som i sin tur var kopplat till IGF-I (insulin-like growth factor I) och tillväxt.

Föda påverkar metabol programmering under första levnadsåret
IGF-I samt leptin och adiponektin (som utsöndras från fettceller) hade vid 4 månaders ålder samband med kroppssammansättning och metabola riskfaktorer vid 6 års ålder vilket tyder på att födan påverkar metabol programmering under första levnadsåret.

- Min förhoppning är att mitt resultat kommer kunna bidra till att man kan ha ett större fokus på barn med övervikt eller fetma, och att de blir identifierade tidigare bland annat med hjälp av att följa BMI eller midjemått. Men också att man följer dem för eventuella metabola riskmarkörer.

Hon tycker att det är förvånande och lite skrämmande att se hur stor andel av de 6 åriga barnen med övervikt eller fetma som hade nedsatt insulinkänslighet, vilket är en grundläggande riskfaktor för utvecklande av typ 2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.

Bakgrundsfakta: Emma Kjellberg har utbildat sig till läkare vid Köpenhamns Universitet, och hunnit med 2 år av en ST inom barnmedicin i Köpenhamn. Efter disputationen fortsätter hon sin ST på barnavdelningen i Malmö/Lund. Länk till ”Centrum för pediatrisk tillväxtforskning” vid Sahlgrenska akademin, där hon forskar

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?