Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jovanna Dahlgren

Professor/överläkare

Jovanna Dahlgren
Professor/överläkare
Akademisk grad: Docent,
jovanna.dahlgren@gu.se
0702-750233

Postadress: Drottning silvias barn o ungdomsjukh, 41685 Göteborg
Besöksadress: Drottning silvias barn o ungdomsjukh , 41685 Göteborg


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg

Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Jovanna Dahlgren

Jag är avdelningschef vid avdelningen för Pediatrik och sedan 2014 professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt, på en så kallad kombinationstjänst med 30 % klinik som inbegriper endokrinologi & obesitasverksamhet vid Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus (DSBUS). Är även enhetschef vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning GPGRC och föreståndare för det Nationella tillväxthormonregistret, ett kvalitetsregister kring tillväxthormonbehandling för barn.

Forskningsområde - huvudsakligen inom barnfetma och det metabola syndromet.
Tillsammans med ett team forskare driver jag en befolkningsstudie i Halland, som omfattar knappt 3000 nyfödda barn som följs från födelsen upp till vuxen ålder. Barnen är idag i tidig skolålder. Prover har tagits på bröstmjölk, navelsträngsblod, mun- och tarmflora och hoppas ge nya svar om tidiga bakomliggande faktorerna kring övervikt och fetma hos barn. Vi har bland annat sett att barn som fötts med kejsarsnitt utvecklar en mindre gynnsam bakterieflora samt att de oftare drabbas av karies. Detta går vi nu vidare med och studerar mekanismerna bakom till exempel antibiotika-behandling inför kejsarsnittet och hur detta påverkar barnet. Vår hypotes är att man kan påverka tarmfloran med kosten och att fönstret eller den sk. tidsmarginalen för långtidspåverkan är under första levnadsåret.

Andra bakomliggande mekanismer vi studerar, när det gäller barnfetma, är om det finns någon samsjuklighet med ADHD och autism. Här har vi flera regionala pågående studier för att se om det finns ett samband med genetik och störning av det hypothalamiska aptitcentrat.

Vi studerar också hur tidigt överviktiga och obesa barn utvecklar de första tecknen på nedsatt insulinkänslighet. Även genetik och andra komponenter studeras för att se om eller hur det metabola syndromet påverkar det viscerala fett som omger de inre organen.

Ett annat fält jag fördjupat mig i är optimerad tillväxthormonbehandling på individbasis hos barn. Jag är även engagerad i hormonbalansen hos barn med ovanliga diagnoser och föreläser på Ågrenskas kompetenscentrum i samband med deras familjevistelser. Är med anledning av detta också resursperson för vissa diagnoser i Socialstyrelsens kunskapsdatabas kring ovanliga diagnoser.

Forskningsprojekt 2016-17
• The role of endocrine mechanisms in the growing child/ Obesity
• Childhood obesity
• Metabola syndromet hos barn - identifiering av riskfaktorer och implementering av preventivt program
• Tillväxtstudien: riskfaktorer för barnfetma
• MR-buk hos prematurfödda barn
• The gut microbiome as a novel target to treat childhood obesity
• Early milk & microbiota to stimulate later immunity (NEOMUNE)

Seniora medarbetare i projekten
Josefine Roswall, Ralph Decker, Stefan Bergman, Gerd Almqvist-Tangen, Fredrik Bäckhed, Per Torp Sangild, Karsten Kristiansen, Svante Twetman, Elisabet Wentz, Marita Andersson-Grönlund, Joel Kullberg, Staffan Mårild, Eira Stokland.

Nationell och internationell samverkan
Som strateg och visionär med stort intresse för samverkan, har jag varit initiativtagare till nätverk och centrumbildningar mellan olika institutioner på GU och mellan olika universitet t.ex. Köpenhamn/Göteborg i NEOMUNE-projektet och Uppsala/Göteborg i metabola MR-projekt. Tack vare gott samarbetet med universitetslektor Elisabet Wentz på Gillberg Centrat har ett vidare samarbete etablerats med gästprofessor Nouchine Hadjikhani vid Harvard University. Har också bidragit till att ett regionalt centrum för obesitas barn/vuxen etablerats på SU samt ett kliniskt centra för sällsynta diagnoser etablerats vid DSBUS.

Finansiärer
ALF, FoU Västra Götalandregionen, Svenska Läkarsällskapet, Sven Jerring, Barnhusfonden, Frimurarna, Lundbergstiftelsen, Knut & Alice Wallenberg, Danska samt Svenska Vetenskapsrådet.

Avhandlingar
tidigare:

 • Dr Deborah Osio (licentiatexamen 2009) – Growth hormone treatment in Noonan syndrome.
 • Dr Ralph Decker (doktorsavhandling 2012) – Metabolic responsiveness to growth hormone in children
 • Dr Josefine Roswall (doktorsavhandling 2014) –Childhood overweight and obesity – identifying early risk factors
 • Sjuksköterska Ann-Katrine Karlsson (licentiatexamen 2014) - Body composition and adipose tissue distribution in pre-school children
   

pågående:

 • Dr Kerstin Allvin – ”Steroidhormoner & IGF-1 hos barn födda med intrauterin tillväxthämning”
 • Tandläkare Katarina Bougstedt – ”Faktorer som påverkar den orala biofilmens sammansättning och relation till karies hos små barn”
 • Dr Emma Kjellberg - ”Barnfetma och metabola syndromet hos förskolebarn”
 • Dr Karin Fast – ” Fetma och neuropsykiatri hos halländska barn”
   

I media mm (ett urval)

Akademiliv - ”Vänder och vrider på fetma hos barn”
Barn med fetma drabbas i allt högre grad av både diabetes typ 2 och av högt blodtryck, det konstaterar Jovanna Dahlgren som leder Centrum för tillväxtforskning. Nyligen utnämndes hon till professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt.

Akademiliv - "Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom"(en av initiativtagarna). I slutet av året kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar.

Cell Host&Microbe - "Studien om tarmflorans tidiga utveckling" ( The infant gut microbiome: New studies on its origins and how it's knocked out of balance ) blev en av 2015-års mest spridda nyhet. Fredrik Bäckhed och jag publicerade i maj 2015 en artikel i tidskriften  Cell Host&Microbe som visade att tarmflorans sammansättning och utveckling påverkas både av sättet vi föds på och av huruvida vi ammas. Artikeln fick stor internationell spridning via nyhetsportalen Eurekalert (AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter). Läs mer om studien även i AkademiLiv

Wallenber.com - "Tarmens bakterieflora – nyckeln till förståelse och behandling av barnfetma?" (medsökande). Tillsammans med Fredrik Bäckhed och hans forskargrupp undersöker vi en hypotes om att det finns en skillnad i tarmfloran hos smala och feta barn. Om vi lyckas identifiera bakterier som skyddar smala att utveckla fetma så skulle det också vara möjligt att utveckla probiotika som hindrar utveckling av barnfetma.

MedwireNewsFocus- Intervju om – "The decade of clinical experience using prediction models to optimise growth hormone treatment in prepubertal children".

GöteborgsPosten - "Idrott 60 minuter varje dag" - 60 minuter idrott i veckan är oacceptabelt. Det ska vara 60 minuter om dagen, säger Jovanna Dahlgren, barnfetmaexpert vid Drottnings Silvias barnsjukhus.

I Life Science Sweden - "Fler kliniska prövningar på barn". Mer klinisk forskning och nya behandlingar för barn och ungdomar. Det är några av målen med det nya forskningscentrum som under hösten öppnar vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Debattartikel i DN (BORIS styrgrupp) - ”Sjukhus stänger dörren för barn med fetma”. Bara en bråkdel av alla barn med fetma får hjälp i vården – och flera sjukhus stänger dörren helt. Det tyder på allvarlig brist på empati med en utsatt patientgrupp som dessutom behöver få insatser i tidig ålder. Det är dags för en ordentlig satsning mot barnfetma i hela Sverige, skriver läkare och forskare. DN-debatt

Böcker

 • Dahlgren J & Westphal O. Noonan syndrome. Utgiven av Novo Nordisk, 2004.
 • Chaplin J, Dahlgren J, Kriström B, Albertsson-Wikland K. Psychological Importance to the Child of Growth Hormone Replacement. The Somatotrophic Axis in Brain Function. In: F N, editor. Science & Technology: Life Sciences. Elsevier; p. 249-66, 2006.
 • Dahlgren J. Born small for gestational age (SGA). Utgiven av Pfizer, 2008.
 • Dahlgren J. Management of Short Stature in Small-for-Gestational-Age Children. In: Kiess W, Hokken-Koelega A, eds. Small for Gestational Age Causes and Consequences. Basel: Pediatr Adolesc Med, Karger 2009:116-26.
 • Dahlgren J. Obesitas. Kapitel 20. In: Gustafsson J, Moell C, eds. Lärobok i Pediatrik, Liber 2011 och ny upplaga 2016.
   

Övrigt

 • Styrelsemedlem i Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes 2003-2005
 • Kassör i Barnendokrinsällskapet 2004-2006
 • Ordförande i Barnendokrinsällskapet 2006-2010
 • Ledamot i Clinical Practice Committee, European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) -pågående

 

Senaste publikationer

Parents with overweight children age two and five years of age did not perceive them as weighing too much.
Sara Berggren, Josefine Roswall, Bernt Alm, Stefan Bergman, Jovanna Dahlgren et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

What makes parents act and react? Parental views and considerations relating to "child health' during infancy
Gerd Almqvist-Tangen, S. Arvidsson, Bernt Alm, Stefan Bergman, Josefine Roswall et al.
Journal of Child Health Care, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Electrophysiological changes in 12-year-old children born MLP: reduced VEP amplitude in MLP children.
Lina H. Raffa, Josefin Nilsson, Jovanna Dahlgren, Marita Andersson Grönlund
The British journal of ophthalmology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Serum n-6 and n-9 Fatty Acids Correlate with Serum IGF-1 and Growth Up to Four Months of Age in Healthy Infants.
Emma Kjellberg, Josefine Roswall, Stefan Bergman, Birgitta Strandvik, Jovanna Dahlgren
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Body composition and bone health in adolescents after Roux-en-Y gastric bypass for severe obesity
Andrew J. Beamish, Eva Gronowitz, Torsten Olbers, C. E. Flodmark, C. Marcus et al.
Pediatric Obesity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Health literacy in a multimodal online digital media landscape: From the perspective of pediatric patients with obesity
Christopher Holmberg, Christina Berg, Jovanna Dahlgren, Lauren Lissner, John Chaplin
Annual meeting 2017 - International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) , Victoria, Canada, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Birth Characteristics Explain One Third of Expected Deaths in rhGH-treated Patients Diagnosed with IGHD, ISS & SGA
Kerstin Albertsson-Wikland, Anton Mårtensson, L. Savendahl, Aimon Niklasson, P. Bang et al.
Hormone Research in Paediatrics, vol. 86, Suppl. 1. European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 55th Annual Meeting, Paris, September 10-12, 2016., Basel, Karger, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 108

2017

Parents with overweight children age two and five years of age did not perceive them as weighing too much.
Sara Berggren, Josefine Roswall, Bernt Alm, Stefan Bergman, Jovanna Dahlgren et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

What makes parents act and react? Parental views and considerations relating to "child health' during infancy
Gerd Almqvist-Tangen, S. Arvidsson, Bernt Alm, Stefan Bergman, Josefine Roswall et al.
Journal of Child Health Care, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Electrophysiological changes in 12-year-old children born MLP: reduced VEP amplitude in MLP children.
Lina H. Raffa, Josefin Nilsson, Jovanna Dahlgren, Marita Andersson Grönlund
The British journal of ophthalmology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Serum n-6 and n-9 Fatty Acids Correlate with Serum IGF-1 and Growth Up to Four Months of Age in Healthy Infants.
Emma Kjellberg, Josefine Roswall, Stefan Bergman, Birgitta Strandvik, Jovanna Dahlgren
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Body composition and bone health in adolescents after Roux-en-Y gastric bypass for severe obesity
Andrew J. Beamish, Eva Gronowitz, Torsten Olbers, C. E. Flodmark, C. Marcus et al.
Pediatric Obesity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Health literacy in a multimodal online digital media landscape: From the perspective of pediatric patients with obesity
Christopher Holmberg, Christina Berg, Jovanna Dahlgren, Lauren Lissner, John Chaplin
Annual meeting 2017 - International Society of Behavioral Nutrition and Physical Activity (ISBNPA) , Victoria, Canada, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2017
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2016

Birth Characteristics Explain One Third of Expected Deaths in rhGH-treated Patients Diagnosed with IGHD, ISS & SGA
Kerstin Albertsson-Wikland, Anton Mårtensson, L. Savendahl, Aimon Niklasson, P. Bang et al.
Hormone Research in Paediatrics, vol. 86, Suppl. 1. European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE) 55th Annual Meeting, Paris, September 10-12, 2016., Basel, Karger, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2016
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Visar 1 - 10 av 108

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?