Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tove Hallböök

Forskare

Tove Hallböök
Forskare
Docent
tove.hallbook@vgregion.se
0 31-343 6825
0730-698484

Arbetsuppgifter: Verksamhetsöverläkare, barnneurologen


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg
Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Tove Hallböök

Universitetssjukhusöverläkare och verksamhetsöverläkare vid enheten för Barnneurologi vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus med inriktning mot diagnostik, uppföljning och behandling av epilepsi hos barn och ungdomar. Koordinator på barnsidan för Epilepsicentrum barn och vuxna och det enda europeiska referenscentret i Sverige för diagnostik, uppföljning och behandling av ovanliga epilepsitillstånd (EpiCARE). Ansvarig på barnsidan i VGR för det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi, NESREC och barnepilepsi, BEpQ.

Forskningsområde - huvudsakligen inom Svårbehandlad epilepsi hos barn – diagnostik, sjukdomskonsekvenser och behandlingsutfall

Barn med svårbehandlad epilepsi utgör en heterogen grupp där varje sjukdom för sig är ovanlig. För att kunna utvärdera diagnostiska metoder, konsekvenser och utfall behövs populationsbaserade patientmaterial och full täckning av de barn som kartläggs. I en nordisk populationsbaserad studie utvärderar vi, även på lång sikt, utfall av epilepsikirurgisk operation av barn yngre än 4år och barn som genomgår ovanliga ingrepp som hemisfärotomi, callosotomi samt diskonnektion av hypothalamushamartom. I Sverige kartlägger vi ett nytt epilepsisyndrom, Dravets syndrom, med fokus på epidemiologi samt psykosociala aspekter. Vi har nyligen kartlagt värdet av TMS, en ny metod att mäta retbarhet i hjärnan, vid epilepsi. Vi har beskrivit effekten av ketogen kost på tillväxt och bentäthet samt effekt av kostbehandlingen vid pyruvatdehydrogenasbrist. Vi har även beskrivit sambandet mellan Pandemrixvaccinationen och narkolepsi samt beskrivit kognitiv och psykiatrisk samsjuklighet vid narkolepsi hos barn.

Forskningsprojekt 

In narcolepsy

 • To study adaptive skills, quality of life and parental stress.
 • To evaluate for possible disturbances of hypothalamic-pituitary-adrenal axis or appetite regulation hormones and if there are indicators of increased BMI and metabolic syndrome
 • To study neuronal networks in the brain with functional and quantitative neuroimaging studies
 • To study modulating gene immunogenetic variants and adjuvans-associated genes
 • To study the long-term consequences of H1N1-vaccination-related narcolepsy

In epilepsy and ketogenic diet

 • To evaluate short- and long-term outcomes of ketogenic diet in pyruvate dehydrogenase complex deficiency
 • To investigate if potassium citrate, a mild alkaline compound, can prevent metabolic acidosis in children with epilepsy treated with the ketogenic diet without reducing antiepileptic efficacy
 • To study growth and bone mass in swedish children before and after two years treatment with the ketogenic diet
 • To study parent-reported symptoms of ADHD in young people with epilepsy before and two years after epilepsy surgery
 • To study Parent Reported Health Related Quality of Life (HRQoL) and Behaviour in Young People With Epilepsy Before and Two Years After Epilepsy Surgery
 • To study Parental Hopes and Worries Before and Satisfaction After Their Child's Epilepsy Surgery
 • To study Cortical Mapping of Receptive Language Processing in Children Using Navigated Transcranial Magnetic Stimulation
 • To study Cortical Excitability Measured With Transcranial Magnetic Stimulation in Children With Epilepsy Before and After Antiepileptic Drugs
 • To systematically review studies that have focused on the prevalence of cognitive/developmental quotients (DQs) consistent with intellectual disability (ID), deficits in adaptive behavior, autism spectrum disorder (ASD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), and behavioral difficulties in Dravets syndrom (DS)
 • To identify all Swedish children with DS born between January 1, 2000 and December 31, 2018
 • To perform a population- based study of seizure-burden and other health-related problems among children with DS
 • To assess intellectual functioning and describe the cognitive and adaptive behavior profiles of children with DS
 • To describe the prevalence of ASD, ADHD and behavioral difficulties in children with DS
 • To describe HRQOL and sleep in children with DS and their mothers and fathers
 • To describe experiences and needs of parents/care-givers of children with DS


Medarbetare inom forskningsprojekten

Kristina Malmgren, Ingrid Olsson, Paul Uvebrant, Bertil Rydenhag, Daniel Nilsson, Colin Reilly, Jovanna Dahlgren, Diana Swolin-Eide, Magnus Thordstein, Niklas Darin Maria Engström, Gunilla Rejnö Habte-Selassie, Ann-Charlotte Andreasson, Attila Szakacs, Anna Svedlund, Björn Bjurulf, Vignir Sigurdsson.

Nationell och internationell samverkan

Med stort intresse för samverkan, har jag tillsammans med professor Kristina Malmgren varit initiativtagare och medverkat till bildandet av EPC, epilepsicentrum barn och vuxna på GU. Vi är det enda svenska centret som ingår i det europeiska referensnätverket för diagnostik, uppföljning och behandling av ovanliga epilepsitillstånd (EpiCARE). Detta har lett till nära samarbete med professor Helen Cross vid GOSH i London och ny ordförande i ILAE som blivit gästprofessor vid Sahlgrenska Akademin. Jag har deltagit i styrgruppen till en internationell multicenterstudie ledd av professor Cross, London, the EDIBLE study där utfall efter epilepsikirurgisk operation med och utan ketogen kost som förbehandling undersöks. Granskare av Danska Sundhetsstyrelsens nationella riktlinjer för utredning och behandling av epilepsi hos barn och unga 2015. Barnansvarig i Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, stöd för styrning och ledning 2016-2019. Rådgivande expert till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid epilepsi 2011 och 2019.

Finansiärer

 • ALF
 • Stiftelsen Margarethahemmet
 • Stiftelsen Linnéa och Josef Carlsson
 • Almqvists stiftelse
 • Drottning Silvia Barn- och ungdomssjukhus forskningsfond
 • Svenska läkaresällskapet
 • Göteborgsläkaresällskap
 • Epilepsiförbundet
 • Torbjörn Jebners fond
 • Stiftelsen Petter Silverskiöld

 

Avhandlingar

tidigare:
Attila Szakacs MD 2012- Narcolepsy in children. 30 september 2016. Göteborgs Universitet.
pågående:
Dr Ann-Charlotte Andreasson - Kortikal excitabilitet vid ny- debuterad epilepsi hos barn. Effekt av cerebrala funktionsstörningar och antiepileptisk medicinering.
Dr Björn Bjurulf - Psychosocial Aspects on Dravet Syndrome

Övriga publikationer (ett urval)

 • Information från läkemedelsverket 1:2011 och 2019. Behandling av vissa epilepsisyndrom hos barn.
 • Narkolepsi Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011, 2019
 • Dravets syndrom Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011, 2019
 • Landau-Kleffners syndrom Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011
 • Epilepsiteam hjälper barn till rätt behandling. I huvudet på våra barn, en tidning från hjärnfonden 2011.www.hjärnfonden.se
 • Pandemrixvaccinationen blev en ny triggerfaktor för narkolepsi. Neurologi i Sverige 2012 Feb;1:1-8
 • Tillsammans med Kristina Malmgren. Information från läkemedels-verket 4:2013. Läkemedelsbehandling av Narkolepsi-ett kunskaps-dokument. Klinisk bild
 • Nyheter inom epilepsikirurgi. Tema Centrala nervsystemet. Barnläkaren 4/14. barnlakaren.se/Arkiv/2014/nr4
 • Tillsammans med Kristina Malmgren. mfl Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet Läkartidningen 41/2014
 • Tillsammans med Maria Dahlin. Ketogen diet. Tema Nutrition. Barnläkaren 4/15, barnlakaren.se/Arkiv/2015/nr4; 2/20, barnlakaren.se/Arkiv/2020/nr2
 • Barnepilepsi, www.internetmedicin.se
 • Tillsammans med Maria Dahlin m fl, Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd. www.epilepsisallskapet.se
 • Gästredaktör. Tema Epilepsi. Barnläkaren 4/17 www.barnlakaren.se/Arkiv/2017/nr4

Böcker

 • Hallböök T. Epilepsi. In: Gustafsson J, Moell C, eds. Lärobok i Pediatrik, Liber 2011 och ny upplaga 2016
 • Hallböök T. Epilepsi. In: Jägervall M och Lundgren J. Svensk barnneurologibok. Liber 2017

Övrigt

SES, Swedish Epilepsy Society, board secretary 2006-2016
EPNS, European Pediatric Neurology Society
AES, American Epilepsy Society
SES, Svenska Epilepsi Sällskapet, sekreterare 2006-2016
Nordiska White-matter föreningen 2005-2006
BLF, Barnläkarföreningen och SNPF, Svenska Neuropediatriska Föreningen
SLS, Svenska Läkaresällskapet
GLS, Göteborgs Läkaresällskap

Senaste publikationer

Intellectual functioning and behavior in Dravet syndrome: A systematic review
Josefine Soto Jansson, Tove Hallböök, Colin Reilly
Epilepsy & Behavior, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cortical excitability measured with transcranial magnetic stimulation in children with epilepsy before and after antiepileptic drugs
Ann‐Charlotte Andreasson, Gudmundur Vignir Sigurdsson, Göran Pegenius, M. Thordstein, Tove Hallböök
Developmental Medicine and Child Neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Potassium citrate and metabolic acidosis in children with epilepsy on the ketogenic diet: a prospective controlled study
Björn Bjurulf, P. Magnus, Tove Hallböök, P. Stromme
Developmental Medicine and Child Neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Cortical mapping of receptive language processing in children using navigated transcranial magnetic stimulation.
Gunilla Rejnö-Habte Selassie, Göran Pegenius, Tomas Karlsson, Gerd Viggedal, Tove Hallböök et al.
Epilepsy & behavior : E&B, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2020
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prospective study of growth and bone mass in Swedish children treated with the modified Atkins diet.
Anna Svedlund, Tove Hallböök, P Magnusson, Jovanna Dahlgren, Diana Swolin-Eide
European journal of paediatric neurology : EJPN : official journal of the European Paediatric Neurology Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Corrigendum: Altered Brain Microstate Dynamics in Adolescents With Narcolepsy.
Natasha M Drissi, Attila Szakacs, Suzanne T Witt, Anna Wretman, Martin Ulander et al.
Frontiers in human neuroscience, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Structural anomaly in the reticular formation in narcolepsy type 1, suggesting lower levels of neuromelanin
N. M. Drissi, M. Warntjes, A. Wessén, Attila Szakacs, Niklas Darin et al.
NeuroImage: Clinical, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

A population-based and case-controlled study of children and adolescents with narcolepsy: Health-related quality of life, adaptive behavior and parental stress
Attila Szakacs, John Chaplin, P. Tideman, Ulf Strömberg, J. Nilsson et al.
European Journal of Paediatric Neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 31 - 40 av 40

2013

Epilepsy surgery in children with drug-resistant epilepsy, a long-term follow-up.
Tove Hallböök, P Tideman, I Rosén, J Lundgren, E Tideman
Acta neurologica Scandinavica, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Increased childhood incidence of narcolepsy in western Sweden after H1N1 influenza vaccination
A. Szakacs, Niklas Darin, Tove Hallböök
Neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2012

The effects of the ketogenic diet on behavior and cognition.
Tove Hallböök, Sunggoan Ji, Stuart Maudsley, Bronwen Martin
Epilepsy research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2012
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2011

Transfer of cortical motor representation after a perinatal cerebral insult.
Magnus Thordstein, Tove Hallböök, Johan Lundgren, Danielle van Westen, Mikael Elam
Pediatric neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2010

Contralateral MRI abnormalities in candidates for hemispherectomy for refractory epilepsy.
Tove Hallböök, Paul Ruggieri, Chirla Adina, Deepak K Lachhwani, Ayaj Gupta et al.
Epilepsia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2010
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2007

Ketogenic diet improves sleep quality in children with therapy-resistant epilepsy.
Tove Hallböök, Johan Lundgren, Ingmar Rosén
Epilepsia, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Effects of ketogenic diet on epileptiform activity in children with therapy resistant epilepsy.
Tove Hallböök, Sven Köhler, Ingmar Rosén, Johan Lundgren
Epilepsy research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2005

Long term effects on epileptiform activity with vagus nerve stimulation in children.
Tove Hallböök, Johan Lundgren, Gösta Blennow, Lars-Göran Strömblad, Ingmar Rosén
Seizure, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Vagus nerve stimulation in 15 children with therapy resistant epilepsy; its impact on cognition, quality of life, behaviour and mood.
Tove Hallböök, Johan Lundgren, Karin Stjernqvist, Gösta Blennow, Lars-Göran Strömblad et al.
Seizure, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Beneficial effects on sleep of vagus nerve stimulation in children with therapy resistant epilepsy.
Tove Hallböök, Johan Lundgren, Sven Köhler, Gösta Blennow, Lars-Göran Strömblad et al.
European journal of paediatric neurology : EJPN : official journal of the European Paediatric Neurology Society, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 31 - 40 av 40

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?