Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kontaktformulär
 


OBS! Vill du ha svar, ange e-post eller telefonnummer!
Jovanna Dahlgren

Professor/överläkare

Jovanna Dahlgren
Professor/överläkare
Akademisk grad: Docent,
jovanna.dahlgren@gu.se
031-786 6737
0766-186737

Postadress: Drottning silvias barn o ungdomsjukh, 41685 Göteborg
Besöksadress: Vitaminvägen 21, plan 2 , 41650 Göteborg


Avd för pediatrik vid Institutionen för kliniska vetenskaper (Mer information)
Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh
416 85 Göteborg
Besöksadress: Drottning Silvias Barn O ungdomsjukh , 416 85 Göteborg

Om Jovanna Dahlgren

Jag är avdelningschef vid avdelningen för Pediatrik och sedan 2014 professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt, på en så kallad kombinationstjänst med 30 % klinik som inbegriper endokrinologi & obesitasverksamhet vid Drottning Silvias Barn & Ungdomssjukhus (DSBUS). Är även enhetschef vid Centrum för pediatrisk tillväxtforskning GPGRC och föreståndare för det Nationella tillväxthormonregistret, ett kvalitetsregister kring tillväxthormonbehandling för barn.

Forskningsområde - huvudsakligen inom barnfetma och det metabola syndromet.
Tillsammans med ett team forskare driver jag en befolkningsstudie i Halland, som omfattar knappt 3000 nyfödda barn som följs från födelsen upp till vuxen ålder. Barnen är idag i tidig skolålder. Prover har tagits på bröstmjölk, navelsträngsblod, mun- och tarmflora och hoppas ge nya svar om tidiga bakomliggande faktorerna kring övervikt och fetma hos barn. Vi har bland annat sett att barn som fötts med kejsarsnitt utvecklar en mindre gynnsam bakterieflora samt att de oftare drabbas av karies. Detta går vi nu vidare med och studerar mekanismerna bakom till exempel antibiotika-behandling inför kejsarsnittet och hur detta påverkar barnet. Vår hypotes är att man kan påverka tarmfloran med kosten och att fönstret eller den sk. tidsmarginalen för långtidspåverkan är under första levnadsåret.

Andra bakomliggande mekanismer vi studerar, när det gäller barnfetma, är om det finns någon samsjuklighet med ADHD och autism. Här har vi flera regionala pågående studier för att se om det finns ett samband med genetik och störning av det hypothalamiska aptitcentrat.

Vi studerar också hur tidigt överviktiga och obesa barn utvecklar de första tecknen på nedsatt insulinkänslighet. Även genetik och andra komponenter studeras för att se om eller hur det metabola syndromet påverkar det viscerala fett som omger de inre organen.

Ett annat fält jag fördjupat mig i är optimerad tillväxthormonbehandling på individbasis hos barn. Jag är även engagerad i hormonbalansen hos barn med ovanliga diagnoser och föreläser på Ågrenskas kompetenscentrum i samband med deras familjevistelser. Är med anledning av detta också resursperson för vissa diagnoser i Socialstyrelsens kunskapsdatabas kring ovanliga diagnoser.

Forskningsprojekt 2016-17
• The role of endocrine mechanisms in the growing child/ Obesity
• Childhood obesity
• Metabola syndromet hos barn - identifiering av riskfaktorer och implementering av preventivt program
• Tillväxtstudien: riskfaktorer för barnfetma
• MR-buk hos prematurfödda barn
• The gut microbiome as a novel target to treat childhood obesity
• Early milk & microbiota to stimulate later immunity (NEOMUNE)

Seniora medarbetare i projekten
Josefine Roswall, Ralph Decker, Stefan Bergman, Gerd Almqvist-Tangen, Fredrik Bäckhed, Per Torp Sangild, Karsten Kristiansen, Svante Twetman, Elisabet Wentz, Marita Andersson-Grönlund, Joel Kullberg, Staffan Mårild, Eira Stokland.

Nationell och internationell samverkan
Som strateg och visionär med stort intresse för samverkan, har jag varit initiativtagare till nätverk och centrumbildningar mellan olika institutioner på GU och mellan olika universitet t.ex. Köpenhamn/Göteborg i NEOMUNE-projektet och Uppsala/Göteborg i metabola MR-projekt. Tack vare gott samarbetet med universitetslektor Elisabet Wentz på Gillberg Centrat har ett vidare samarbete etablerats med gästprofessor Nouchine Hadjikhani vid Harvard University. Har också bidragit till att ett regionalt centrum för obesitas barn/vuxen etablerats på SU samt ett kliniskt centra för sällsynta diagnoser etablerats vid DSBUS.

Finansiärer
ALF, FoU Västra Götalandregionen, Svenska Läkarsällskapet, Sven Jerring, Barnhusfonden, Frimurarna, Lundbergstiftelsen, Knut & Alice Wallenberg, Danska samt Svenska Vetenskapsrådet.

Avhandlingar
tidigare:

 • Dr Deborah Osio (licentiatexamen 2009) – Growth hormone treatment in Noonan syndrome.
 • Dr Ralph Decker (doktorsavhandling 2012) – Metabolic responsiveness to growth hormone in children
 • Dr Josefine Roswall (doktorsavhandling 2014) –Childhood overweight and obesity – identifying early risk factors
 • Sjuksköterska Ann-Katrine Karlsson (licentiatexamen 2014) - Body composition and adipose tissue distribution in pre-school children
   

pågående:

 • Dr Kerstin Allvin – ”Steroidhormoner & IGF-1 hos barn födda med intrauterin tillväxthämning”
 • Tandläkare Katarina Bougstedt – ”Faktorer som påverkar den orala biofilmens sammansättning och relation till karies hos små barn”
 • Dr Emma Kjellberg - ”Barnfetma och metabola syndromet hos förskolebarn”
 • Dr Karin Fast – ” Fetma och neuropsykiatri hos halländska barn”
   

I media mm (ett urval)

Akademiliv - ”Vänder och vrider på fetma hos barn”
Barn med fetma drabbas i allt högre grad av både diabetes typ 2 och av högt blodtryck, det konstaterar Jovanna Dahlgren som leder Centrum för tillväxtforskning. Nyligen utnämndes hon till professor i pediatrisk endokrinologi med inriktning på tillväxt.

Akademiliv - "Ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom"(en av initiativtagarna). I slutet av året kommer Gothia Forum tillsammans med Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus öppna upp en ny klinisk prövningsenhet för barn och ungdom. Detta ska på sikt leda till mer klinisk forskning samt nya och förbättrade behandlingar för barn och ungdomar.

Cell Host&Microbe - "Studien om tarmflorans tidiga utveckling" ( The infant gut microbiome: New studies on its origins and how it's knocked out of balance ) blev en av 2015-års mest spridda nyhet. Fredrik Bäckhed och jag publicerade i maj 2015 en artikel i tidskriften  Cell Host&Microbe som visade att tarmflorans sammansättning och utveckling påverkas både av sättet vi föds på och av huruvida vi ammas. Artikeln fick stor internationell spridning via nyhetsportalen Eurekalert (AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter). Läs mer om studien även i AkademiLiv

Wallenber.com - "Tarmens bakterieflora – nyckeln till förståelse och behandling av barnfetma?" (medsökande). Tillsammans med Fredrik Bäckhed och hans forskargrupp undersöker vi en hypotes om att det finns en skillnad i tarmfloran hos smala och feta barn. Om vi lyckas identifiera bakterier som skyddar smala att utveckla fetma så skulle det också vara möjligt att utveckla probiotika som hindrar utveckling av barnfetma.

MedwireNewsFocus- Intervju om – "The decade of clinical experience using prediction models to optimise growth hormone treatment in prepubertal children".

GöteborgsPosten - "Idrott 60 minuter varje dag" - 60 minuter idrott i veckan är oacceptabelt. Det ska vara 60 minuter om dagen, säger Jovanna Dahlgren, barnfetmaexpert vid Drottnings Silvias barnsjukhus.

I Life Science Sweden - "Fler kliniska prövningar på barn". Mer klinisk forskning och nya behandlingar för barn och ungdomar. Det är några av målen med det nya forskningscentrum som under hösten öppnar vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Debattartikel i DN (BORIS styrgrupp) - ”Sjukhus stänger dörren för barn med fetma”. Bara en bråkdel av alla barn med fetma får hjälp i vården – och flera sjukhus stänger dörren helt. Det tyder på allvarlig brist på empati med en utsatt patientgrupp som dessutom behöver få insatser i tidig ålder. Det är dags för en ordentlig satsning mot barnfetma i hela Sverige, skriver läkare och forskare. DN-debatt

Böcker

 • Dahlgren J & Westphal O. Noonan syndrome. Utgiven av Novo Nordisk, 2004.
 • Chaplin J, Dahlgren J, Kriström B, Albertsson-Wikland K. Psychological Importance to the Child of Growth Hormone Replacement. The Somatotrophic Axis in Brain Function. In: F N, editor. Science & Technology: Life Sciences. Elsevier; p. 249-66, 2006.
 • Dahlgren J. Born small for gestational age (SGA). Utgiven av Pfizer, 2008.
 • Dahlgren J. Management of Short Stature in Small-for-Gestational-Age Children. In: Kiess W, Hokken-Koelega A, eds. Small for Gestational Age Causes and Consequences. Basel: Pediatr Adolesc Med, Karger 2009:116-26.
 • Dahlgren J. Obesitas. Kapitel 20. In: Gustafsson J, Moell C, eds. Lärobok i Pediatrik, Liber 2011 och ny upplaga 2016.
   

Övrigt

 • Styrelsemedlem i Barnläkarföreningens sektion för endokrinologi och diabetes 2003-2005
 • Kassör i Barnendokrinsällskapet 2004-2006
 • Ordförande i Barnendokrinsällskapet 2006-2010
 • Ledamot i Clinical Practice Committee, European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE) -pågående

 

Senaste publikationer

Micronutrient intake and biochemistry in adolescents adherent or nonadherent to supplements 5 years after Roux-en-Y gastric bypass surgery
Pia Henfridsson, Anna Laurenius, Ola Wallengren, Andrew J. Beamish, Jovanna Dahlgren et al.
Surgery for Obesity and Related Diseases, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Prospective study of growth and bone mass in Swedish children treated with the modified Atkins diet
Anna Svedlund, Tove Hallböök, P. Magnusson, Jovanna Dahlgren, Diana Swolin-Eide
European Journal of Paediatric Neurology, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Tooth brushing habits and prevalence of early childhood caries: a prospective cohort study
Katarina Boustedt, Jovanna Dahlgren, S. Twetman, Josefine Roswall
European Archives of Paediatric Dentistry, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Metabolic Risk Factors Associated with Visceral and Subcutaneous Adipose Tissue in a Sex-Specific Manner in Seven-Year-Olds
Emma Kjellberg, J. Roswall, J. Andersson, Stefan Bergman, Ann-Katrine Karlsson et al.
Obesity, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

MRI estimates of brown adipose tissue in children - Associations to adiposity, osteocalcin, and thigh muscle volume
J. Andersson, Josefine Roswall, Emma Kjellberg, H. Ahlstrom, Jovanna Dahlgren et al.
Magnetic Resonance Imaging, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Randomised study of children with obesity showed that whole body vibration reduced sclerostin.
Bojan Tubić, Rickard Zeijlon, Göran Wennergren, Barbara Obermayer-Pietsch, Staffan Mårild et al.
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Five-year changes in dietary intake and body composition in adolescents with severe obesity undergoing laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery.
Pia Henfridsson, Anna Laurenius, Ola Wallengren, Eva Gronowitz, Jovanna Dahlgren et al.
Surgery for obesity and related diseases : official journal of the American Society for Bariatric Surgery, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2019
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 101 - 110 av 129

2009

Management of Short Stature in Small-for-Gestational-Age Children
Jovanna Dahlgren
Small for Gestational Age. Causes and Consequences, Basel, Pediatr Adolesc Med, Karger, Kapitel i bok 2009
Kapitel i bok

2008

A proteomic approach identified growth hormone dependent nutrition markers in children with idiopathic short stature
Gunnel Hellgren, Björn Andersson, A. F. Nierop, Jovanna Dahlgren, Ze'ev Hochberg et al.
Proteome Science, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2008
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Lipolytic and anabolic effects of GH are dissociated during individualized GH treatment
Ralph Decker, Kerstin Albertsson-Wikland, Jovanna Dahlgren, Berit Kriström
European Society for Paediatric Endocrinology , Paper i proceeding 2008
Paper i proceeding

Easypod: a new electronic injection device for growth hormone
Jovanna Dahlgren
Expert Review of Medical Devices, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2008
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2007

Models predicting the growth response to growth hormone treatment in short children independent of GH status, birth size and gestational age
Jovanna Dahlgren, Berit Kriström, Aimon Niklasson, A. F. Nierop, Sten Rosberg et al.
BMC Med Inform Decis Mak, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Leptin levels at birth and in early postnatal life in small- and appropriate-for-gestational-age infants
M. Valuniene, R. Verkauskiene, M. Boguszewski, Jovanna Dahlgren, D. Lasiene et al.
Medicina (Kaunas), Artikel i vetenskaplig tidskrift 2007
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 101 - 110 av 129

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2014-02-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?