Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningsnyheter

Drygt 17 miljoner från Barncancerfonden

BIDRAG: 5 forskare vid kliniska vetenskaper är bland de 11 forskare vid Göteborgs universitet som får projektbidrag och anslag, sedan Barncancerfonden meddelat sitt bidragsbeslut för hösten 2018.

Projektbidrag: Jonas Abrahamsson – NOPHO-AML 2012 Behandlingsstudie av barn och ungdomar med akut myeloisk leukemi
Kliniska projektbidrag: Karin Mellgren - Behandlingsstudier på barn med B cells- och lymfoblast-lymfom; B-NHL 2013 och LBL 2018, Cecilia Petersen - NOPHO-CARE – en nordisk studie av överlevnadsfaktorer för barn med cancer och svåra blodsjukdomar, samt Magnus Sabel - CNS-tumörer hos barn. Epidemiologi, molekylär klassificering och överlevnad.
Planeringsanslag: Torben Ek - Vårdplaneringsgruppen för solida tumörer hos barn (VSTB) (Anslag för verksamheten) och Karin Mellgren som får 2 anslag - Nordisk arbetsgrupp för utveckling inom Non Hodgkin Lymfom hos barn och ungdomar. - Barnonkologiska sektionens styrelse – fortbildning och internationell representation
Läs hela notisen i Akademiliv
 


Dubbel risk för övervikt hos femåringar som druckit välling som små

FORSKNING: Risken för övervikt hos femåriga barn är nästan dubbelt så stor om de vid tolv månaders ålder drack välling varje dag. Det framgår av en studie publicerad i tidskriften Acta Paediatrica.

– Välling är i sig är inte dåligt, men däremot sättet den används på. Problemet är när vällingen inte ses som en måltid utan som något extra som ges utöver annan kost, säger Bernt Alm, docent i pediatrik på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Läs hela pressmeddelandet se inslag i TV4


Nya kunskaper om hur barn växer under puberteten

FORSKNING: Att kunna förutspå tidig eller sen pubertet kan på sikt förbättra prognoserna för längdtillväxt på individnivå. Därmed ökar chanserna att dolda sjukdomar upptäcks, och att det exempelvis blir enklare att bedöma utfallet av pågående behandlingar med tillväxthormon.

– Med uppföljning och analys av längdtillväxt kan man upptäcka sjukdomar och utvärdera hur behandlingar fungerar, säger Anton Holmgren, barnläkare i ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin.
Läs hela pressmeddelandet samt inslag i P4 Halland

Anton disputerade 23 november. Läs mer om hans avhandling - Human growth patterns - with focus on pubertal growth and secular changes här


Viktigt vara öppen för att prata sex med unga canceröverlevare

FORSKNING: Känslan av att inte vara attraktiv, och missnöje med den sexuella förmågan. Det är verkligheten för många tonåriga och unga vuxna canceröverlevare. Forskning från Sahlgrenska akademin ger nu röst åt en grupp som ofta har en tuff resa tillbaka till ett normalt liv.

– Det finns en rädsla inom vården för att prata om det här, men man måste våga och man måste vilja, utan att bli burdus eller klämkäck, säger Maria Olsson, disputerad i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och specialistsjuksköterska inom cancerrehabilitering på universitetssjukhuset.

Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Nya fynd om sjukdomsrisker efter tidig hjärtkirurgi

FORSKNING: Tidigt hjärtkirurgi som barn kan innebära öka risk för infektioner o autoimmuna sjukdomar, om man samtidigt fått thymus bortopererad. Det framgår av en studie publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.

– Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver man om möjligt undvika att ta bort thymus, säger Olov Ekwall, professor i pediatrisk immunologi vid Sahlgrenska akademin, och överläkare vid universitetssjukhuset.

Det som satt tydligast spår i sjukvårdsregistren är att de som saknar thymus har en överrepresentation av autoimmuna sjukdomar, då immunsystemet angriper den egna vävnaden; diabetes typ 1, sköldkörtelsjukdom, reumatisk sjukdom och glutenintolerans.
Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Nya framsteg i medicinering av muskelsjukdom hos barn

FORSKNING: Genterapiläkemedlet Spinraza ger avsevärda förbättringar även vid den näst svåraste formen av muskelsjukdomen spinal muskelatrofi, där barnen insjuknar vid 6 till 18 månaders ålder. Det visar en studie publicerad i New England Journal of Medicine (NEJM).

– Effekterna är övertygande, och det här stärker resultaten från den förra studien, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid Sahlgrenska akademin, och överläkare på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Läs hela presssmeddelandet från Sahlgrenska akademin


Internationellt pris till barnöverläkaren Peter Adolfsson

PRIS: Som första svensk har barnöverläkaren Peter Adolfsson fått ta emot utmärkelsen the ISPAD Prize for Innovation in Pediatric Diabetes Care.

Peter Adolfsson, som leder barndiabetesverksamheten i Region Halland och forskar på Sahlgrenska akademin inom vår institution, kring typ 1 diabetes hos barn och ungdomar, idrott och diabetes samt teknologi och diabetes, fick priset för bland annat utvecklingen av Diasend. Innovationen används för att ladda ner patienternas blodsockermätare, så att man kan följa patienternas värden dygnet runt, oavsett vilken produkt de använder.

Läs mer om Peter och Centrum för pediatrisk tillväxtforskning


Tydlig effekt av ny medicin mot svår muskelsjukdom

FORSKNING: Ett nytt läkemedel mot den svåra muskelsjukdomen spinal muskelatrofi har visat sig ge så goda effekter på små barn att en internationell studie avbrutits i förtid. Ett team vid Sahlgrenska akademin står för den svenska delen av prövningen som presenteras i The New England Journal of Medicine (NEJM).

– Det här är en viktig studie, den visar att läkemedlet gör att barnen utvecklar sina motoriska färdigheter och att också överlevnaden påverkas, säger Mar Tulinius, professor i pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper.
Läs hela pressmeddelandet


Prins Daniel besöker Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning

Den gångna veckan har varit händelserik för avdelningen för Pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Måndag till torsdag var det den årliga Barnveckan, denna gång på Svenska Mässan och med Barnmedicin som värd. Invigningstalade gjorde drottning Silvia och även flera utländska gästföreläsare fanns med på talarlistan.

Prins Daniel möter barnfetmaforskare
Under torsdagen besökte så prins Daniel Centrum för Pediatrisk Tillväxtforskning vid det så kallade Växthuset på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Här träffade han fem obesitasforskare, Jovanna Dahlgren, Jenny Kindblom, Josefine Roswall, Gabriele Eiben och Yun Chen som föreläste om evidens-baserad behandling inom barnfetmaområdet, samt senaste nytt och återstående kunskapsluckor.

- Dialogen efteråt var familjär med oss fem forskare. Vi pratade om hur barns hälsa kan förbättras och hur kungafamiljen kan bidra. Prins Daniel visade stort engagemang och beskrev arbetet med kronprinsparets satsning på Gen Pep, berättar professor Jovanna Dahlgren.

Mötet med prins Daniel syftade till att uppmärksamma barns behov av fysisk aktivitet, synliggöra barn som brottas med barnfetma och uppmuntra till bättre samverkan mellan olika aktörer i samhället respektive vården.

(Bild:Yun Chen, Gabriele Eiben, Jovanna Dahlgren, prins Daniel, Josefine Roswall samt Jenny Kindblom.)


Urinvägsinfektioner i barndomen kan påverka blodtrycket

I en unik Göteborgsstudie har kvinnor med njurskada orsakad av urinvägsinfektioner i barndomen följts upp 35 år efter sin första urinvägsinfektion. Dessa kvinnor har högre blodtryck och lägre njurfunktion i vuxen ålder visar en ny avhandling från avdelningen för pediatrik vid Göteborgs universitet.

 

– Samma kvinnor följdes upp även 15 år tidigare, då med en medianålder på 27 år, men då var blodtrycksökningen inte lika påtaglig och det noterades heller inte någon kraftig försämring av njurfunktionen, säger Carin Gebäck, som skrivit avhandlingen. Läs hela pressmedelandet från Sahlgrenska akademin.

 

 


46 nya uroterapeuter examinerade

UTBILDNING. Uppdragsutbildningarna ökar inom Sahlgrenska akademin. En enhet med lång erfarenhet är avdelningen för pediatrik. Redan 1987 började de ge sin uppdragsutbildning inom uroterapi, och i torsdags den 14 april blev 46 nya uroterapeuter klara. Det är Birgitta Lindehall och Gunnel Andersson, båda disputerade och uroterapeuter, som tillsammans drivit utbildningen framåt. Läs mer i AkademiLiv om utbildningens historia och deras erfarenhet av uppdragsutbildningar


Tarmflorans utveckling påverkas av sättet vi föds på
 

Redan vid födseln koloniseras vår tarm av bakterier. Men tarmflorans sammansättning präglas av på vilket sätt du föds, och om du ammas. Det visar en studie från Sahlgrenska akademin och Halmstad länssjukhus.

Studien, som genomförts också i samarbete med forskare i Kina och den visar att barn som föds med kejsarsnitt ärver färre bakterier från sin mamma.

 

– Mer överraskande tycks avvänjningen från bröstmjölk ha stor påverkan av tarmflorans sammansättning och för att den ska bli mer vuxenlik, säger professorerna Fredrik Bäckhed och Jovanna Dahlgren vid Sahlgrenska akademin.

– Vi ser att när man introducerar fast föda och barnet fortsätter delammas förändras tarmfloran i mindre utsträckning än om barnet slutar amma helt.

Läs hela pressmeddelandet från Sahlgrenska Akademin

Avdelningens disputationer

2020

Kerstin Allvin - Sex steroids, IGF-I, and vascular morphology from birth to adulthood in individuals born small for gestational age

Dispitation: 2020-03-02 kl 09:00-11:30 
Länk direkt till avhandlingen kommer finnas här och kort sammanfattning kommer finnas på Kerstins profilsida

-----2019----

Josefin Nordenström - The Swedish Infant High-grade Reflux Trial - and a Focus group study of parents' experiences
Disputation: 2019-12-12 Länk till avhandlingen och kort sammanfattning finns på Josefins profilsia

Katarina Boustedt - Early childhood caries in relation to mode of delivery, preterm birth, tooth brushing habits and signs of the metabolic syndrom
Disputation: 2019-11-21 Länk till avhandlingen och kort sammanfattning finns på Katarinas profilsida

Emma Kjellberg - Barnfetma och Metabola Syndromet hos förskolebarn - tidiga faktorer och identifiering av riskindivider från ett longitudinellt perspektiv
Disputerade: 2019-03-08 Länk till avhandlingen och kort summering finns på Emmas profilsida

Freda Lennartsson - Nonsynostotic plagiocephaly. Prevention strategies in child health care
Disputerade : 2019-05-17  Länk till avhandlingen och kort sammanfattning finns på Fredas profilsida

Publicering av forskning

När en artikel publiceras från avdelningen för pediatrik och har en anställning eller anknytning till Sahlgrenska akademin är det viktigit att ange tillhörighet enligt följande

  • enhet (department) = avdelningen för pediatrik
  • institution (institute) = institutionen för kliniska vetenskaper
  • Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  • För projekt med finansiering från ALF-medel ska Sahlgrenska universitetssjukhuset anges under acknowledgement

ange alltså inte Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus. Detta är viktig för att vid nästa ALF-omgång få tillgodoräkna sig publikationer

Sidansvarig: Katarina Olinder Eriksson|Sidan uppdaterades: 2018-06-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?